منو
سبد خرید

ملزومات پولیش


در این قسمت انواع وسایل و ملزومات مورد نیاز برای پولیش ، جلا و صیقل دادن که به عبارتی مرحله آخر یک  عملیات در تولید یا ترمیم می باشد

در اختیار شما قرار گرفته است  

ملزومات پولیش  ، نشان دهنده ظرافت و دقت کار شما می باشد