منو
سبد خرید

خشک

پد های خشک وسیله مناسب برای استفاده در سطوح صاف می باشد و قابلیت برداشت بار از سطح را به صورت یک دست به استفاده کننده میدهد همچنین قابلیت استفاده بیشتر از سنباده به صورت یک دست را میدهد 

باید تنها به این نکته توجه داشت که این پد برای استفاده از سطوح صاف و یک دست میباشد و قابلیت انعطاف و لرزش نیز ندارد

Brand: AFA مدل: AFA PK111518
پد های خشک وسیله مناسب برای استفاده در سطوح صاف می باشد و قابلیت برداشت بار از سطح را به صورت یک دست به استفاده کننده میدهد همچنین قابلیت استفاده بیشتر از سنباده به صورت یک دست را میدهد.باید تنها به این نکته توجه داشت که این پد برای استفاده از سطوح صاف و یک دست میباشد و قابلیت انعطاف و لرزش ندارد...
0 تومان
Brand: AFA مدل: AL PK111518
پد های خشک وسیله مناسب برای استفاده در سطوح صاف می باشد و قابلیت برداشت بار از سطح را به صورت یک دست به استفاده کننده میدهد همچنین قابلیت استفاده بیشتر از سنباده به صورت یک دست را میدهد. باید تنها به این نکته توجه داشت که این پد برای استفاده از سطوح صاف و یک دست میباشد و قابلیت انعطاف و لرزش ندارد...
195,000 تومان
Brand: AFA مدل: AM PK111518
پد های خشک وسیله مناسب برای استفاده در سطوح صاف می باشد و قابلیت برداشت بار از سطح را به صورت یک دست به استفاده کننده میدهد همچنین قابلیت استفاده بیشتر از سنباده به صورت یک دست را میدهد باید تنها به این نکته توجه داشت که این پد برای استفاده از سطوح صاف و یک دست میباشد و قابلیت انعطاف و لرزش ندارد..
0 تومان
Brand: AFA مدل: TA PK111518
پد های خشک وسیله مناسب برای استفاده در سطوح صاف می باشد و قابلیت برداشت بار از سطح را به صورت یک دست به استفاده کننده میدهد همچنین قابلیت استفاده بیشتر از سنباده به صورت یک دست را میدهد باید تنها به این نکته توجه داشت که این پد برای استفاده از سطوح صاف و یک دست میباشد و قابلیت انعطاف و لرزش ندارد..
0 تومان
نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)