منو
سبد خرید

دستی

پد های دستی از جمله وسایلی است که برای سطوح مختلف دارای کاربرد فروان می باشد

بعضی از سطوح به گونه ایی می باشد که استفاده از وسایل برقی و بادی برای آن امکان پذیر نمی باشد و یا سرعت دستگاه باعث ایجاد اشکال در سطح می شود که به این دلیل از پد های دستی استفاده میشود


Brand: AFA مدل: AFA PDG
پد های دستی از جمله وسایلی است که برای سطوح مختلف دارای کاربرد فروان می باشد.بعضی از سطوح به گونه ایی می باشد که استفاده از وسایل برقی و بادی برای آن امکان پذیر نمی باشد و یا سرعت دستگاه باعث ایجاد اشکال در سطح می شود که به این دلیل از پد های دستی استفاده میشود...
0 تومان
Brand: AFA مدل: AFA PAD
پد های دستی از جمله وسایلی است که برای سطوح مختلف دارای کاربرد فروان می باشد.بعضی از سطوح به گونه ایی می باشد که استفاده از وسایل برقی و بادی برای آن امکان پذیر نمی باشد و یا سرعت دستگاه باعث ایجاد اشکال در سطح می شود که به این دلیل از پد های دستی استفاده میشود...
280,000 تومان
Brand: AFA مدل: AFA DM PAD
پد های دستی از جمله وسایلی است که برای سطوح مختلف دارای کاربرد فروان می باشد.بعضی از سطوح به گونه ایی می باشد که استفاده از وسایل برقی و بادی برای آن امکان پذیر نمی باشد و یا سرعت دستگاه باعث ایجاد اشکال در سطح می شود که به این دلیل از پد های دستی استفاده میشود...
245,000 تومان
Brand: AFA مدل: AFA PD ساده
پد های دستی از جمله وسایلی است که برای سطوح مختلف دارای کاربرد فروان می باشد.بعضی از سطوح به گونه ایی می باشد که استفاده از وسایل برقی و بادی برای آن امکان پذیر نمی باشد و یا سرعت دستگاه باعث ایجاد اشکال در سطح می شود که به این دلیل از پد های دستی استفاده میشود...
0 تومان
پد دستی AM PD
ناموجود
Brand: AFA مدل: AM PD
پدهای دستی از جمله وسایلی است که برای سطوح مختلف دارای کاربرد فروان می باشدبعضی از سطوح به گونه ایی می باشد که استفاده از وسایل برقی و بادی برای آن امکان پذیر نمی باشد و یا سرعت دستگاه باعث ایجاد اشکال در سطح می شود که به این دلیل از پد های دستی استفاده میشود..
0 تومان
نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)